© Christian Berger, 2022   4 X 50 M FREE  WOMEN          WOM 200-239

 1 C.ZAIDAN D.GILEWICZ M.ROBIN S.RYAN     SASK SK 2:39.13  SAS MAY 22*